Ζητάμε ένα μέλλον χωρίς τοξικά

Ζητάμε ένα μέλλον χωρίς τοξικά
Ζητάμε ένα μέλλον χωρίς τοξικά

Πολλοί τόνοι χημικών όπλων που παράγουν χιλιάδες γαλόνια τοξικών αποβλήτων με ανυπολόγιστες συνέπειες στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Μεσογείου αλλά και στον άνθρωπο, απορρίπτονται κάθε χρόνο στην ήδη επιβαρυμένη κλειστή θάλασσα της Μεσογείου.  Η απόρριψη γίνεται με την μέθοδο της υδρόλυσης.

Η υδρόλυση είναι μια μέθοδος κατά την οποία τα τοξικά αραιώνονται έτσι που να μην μπορούν να σκοτώσουν άμεσα κόσμο. Αραιώνονται υπό πίεση με ζεστό νερό σε συνδυασμό με διαλυτικά όπως το χλώριο. Το τελικό διάλυμα – μετά την υδρόλυση – θα έχει όγκο 5 έως 14 φορές μεγαλύτερο από το αρχικό, δηλαδή από τους 700 τόνους, μπορεί να φτάσει τους 9.800. Μετά την υδρόλυση το τελικό υγρό παραμένει τοξικό και διαβρωτικό αλλά όχι σε βαθμό που να σκοτώνει άμεσα. Η υδρόλυση αυτή έχει ποσοστό επιτυχίας 99.9% μόνο εάν τα χημικά έχουν την αρχική τους σύσταση και δεν έχουν αλλοιωθεί μετά την πώληση τους από το εργοστάσιο.

Γι’ αυτό ως πολίτες ζητάμε:

  • Να σταματήσουν άμεσα οι ενέργειες απόρριψης των χημικών όπλων στο μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα
  • Παύση της παραγωγής χημικών όπλων
  • Η ευθύνη και το κόστος της καταστροφής τους να επιβαρύνει αυτούς που τα παρήγαγαν
  • Η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ελληνικού λαού